سمپلر آزمایشگاهی

از وسایل و دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه ها سمپلر است. جهت خرید سمپلر آزمایشگاهی و به منظور اطلاع از قیمت سمپلر آزمایشگاهی و سایر وسایل مانند فریزر آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

نحوه نگهداری سمپلر

1- بهتر است از پایه های مخصوص استفاده شود.

2- با توجه به میزان استفاده، دستگاه را به طور مرتب تمیز و روغن کاری کنید.

3- در صورت پر بودن سمپلر از مایع، دستگاه را به شکل افقی قرار ندهید

چرا که در این صورت با وارد شدن محلول به شفت دستگاه، سمپلر به درستی کار نمی کند.

4- زمان کار با سمپلر از سفت بودن سر میکرو پیپت مطمئن باشید تا دستگاه هوا نکشد.

5- هنگام کار با دستگاه مانع وارد شدن ضربه به میکرو پیپت شوید چرا که این کار سمپلر را از کالیبراسیون خارج می نماید.

قیمت سمپلر آزمایشگاهی

قیمت این محصول با توجه به کارایی و کاربردی که دارد تعیین می شود.

انواع این وسیله به شرح زیر است:

1- سمپلر متغیر: نمونه ای از میکرو پیپت است که به منظور برداشت و جابجایی حجم مختلفی از نمونه های مایع مورد استفاده قرار می گیرد.

2- سمپلر ثابت: برای برداشتن حجم معلوم و مشخص شده ای از مایعات استفاده می شود.

3- سمپلر چند کاناله: این نوع سمپلر به دو گروه ۸ کاناله و ۱۲ کاناله تقسیم می شود که برای جا به جایی مایعات با دقت بسیار بالا مناسب می باشد.

4- سمپلر تک کاناله: این مدل برای توزیع و جا به جایی مایعات با حجم های مشخص شده به کار می رود.

خرید سمپلر آزمایشگاهی

علاوه بر خریدن این محصول باید به فکر خریدن نوک آن هم باشید.

نوک سمپلر انواع مختلفی دارد که شامل موارد زیر است.

نوک سفید : برای حجم های کمتر از 10 میکرولیتر

نوک زرد : برای حجم های 10 تا 100 میکرولیتر

نوک آبی : برای حجم های 100 تا 1000 میکرولیتر